CO JE LEAN ACADEMY?


LEAN vzdělávání s důrazem na:

 1. Praktické zaměření školení – minimálně 60% praktické části
 2. Učení inspirací – semináře se konají v partnerských společnostech jako jsou: Continental Automotive, Fraenkische, ABB, Siemens, Maier CZ, BOS CZ, Busch Výroba a jiné)
 3. Každý praktický seminář se koná v jiné výrobní společnosti
 4. Orientováno na výsledek – výsledky praktické části studenti prezentují managementu společnosti
 5. Semináře vedou zkušení lektoři s letitými zkušenostmi v oblasti řízení firem, kontinuálního zlepšování, mentoringu a koučinku
 6. Studenti během studia zpracují projekt v rámci kterého implementují některé z lean metodik ve svých společnostech
 7. Studenti jsou vedení při zpracování projektu lean kouči


Závěrečná zkouška studenty prověří:

 • Ústní zkouškou
 • Písemnou zkouškou
 • Prezentací projektu

STUDIUM LEAN JUNIOR


Absolvent Lean Junior

 • Má všeobecný přehled o technikách neustálého zlepšování
 • Umí efektivně řešit problémy
 • Dokáže implementovat nástroje štíhlého podniku
 • Umí rozpoznat a řešit plýtvání v každodenních procesech


Semináře LEAN Junior  
Základy LEAN 2dny
Nástroje týmového zlepšování 2dny
Trénink 5S 2dny
Ergonomie a organizace pracoviště 2dny
Interní logistika 2dny
Zkrácení přestaveb metodou SMED 2dny
Balancování výrobní linky 2dny
Efektivní řízení provozu 2dny
Autonomní údržba 2dny
Závěrečná zkouška 2dny
CENA STUDIA bez DPH DPH DPH 87 500 Kč bez DPH

STUDIUM LEAN SENIOR


Absolvent LEAN Senior:

 • Ovládá pokročilé techniky pro zefektivnění procesů. Je schopen vést a pořádat workshopy.
 • Umí koordinovat zlepšovatelské týmy
 • Efektivně implementuje metodiky pro optimalizaci procesů
 • Buduje kulturu neustálého zlepšování

Semináře LEAN Senior  
Manažment kvality 2dny
Mapování toku hodnot 3dny
LEAN v administrativě 2dny
Nástroje rozvoje zaměstnanců 1den
Ergonomika 1den
Plánovaná údržba 2dny
Automatizace 2dny
Řízení logistického řetězce 2dny
Závěrečná zkouška 2dny
CENA STUDIA
87 500 Kč 


KALENDÁŘ LEAN ACADEMY

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500