CO JE BENCHMARK

Benchmarking/firemní exkurze je NÁSTROJ STRATEGICKÉHO managementu, který poprvé použila firma Xerox. Jedná se o systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní kandidáti pro toto měření. SMYSLEM BENCHMARKINGU je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení nedostatků.

ČÍM MŮŽE OBOHATIT

SROVNÁNÍ firemních strategií. Výměna zkušeností. ISPIRACE a motivace s cílem seznámit se s klíčovými aspekty pro vedení firem procesem změn, prohlídku výroby a kanceláří zaměřenou na pozorování a zpětnou vazbu. Díky benchmarku získáte reálný pohled na aplikaci Lean Metodik přímo v našich partnerských firmách. Zažijete interakci s odborníky. Benchmarky jsou CENNÝM MEZNÍKEM na cestě k Lean. Pomohou srovnat, motivovat, přizpůsobit strategii k dosažení lepších výsledků.

JAK EXKURZE/BENCHMARK PROBÍHÁ?

Jednodenní akce začíná seznámením se s benchmark firmou, její historií, produkty, výrobním systémem, systémem trvalého zlepšování i vizemi do budoucna. Dále odborníci z jednotlivých oddělení PREZENTUJÍ SVÉ ZKUŠENOSTI, poznatky a realizace nejlepších řešení v oblasti Lean Managementu. SDÍLENÍ pokračuje také v průběhu prohlídky výrobního provozu. Závěr je věnován DOTAZŮM, DISKUZI a také zpětné vazbě pro navštívenou firmu, která benchmark nabízí.


KALENDÁŘ BENCHMARKŮ

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500