CO JE BENCHMARKING

Benchmarking/firemní exkurze je NÁSTROJ STRATEGICKÉHO managementu, který poprvé použila firma Xerox. Jedná se o systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní kandidáti pro toto měření.
SMYSLEM BENCHMARKINGU je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení nedostatků.

Organizujeme dle zájmu benchmarky do předních firem Německa (lean office) a Japonska (týdenní Japan tour).

ČIM MŮŽE OBOHATIT

SROVNÁNÍ firemních strategií.     Výměna zkušeností. ISPIRACE a motivace s cílem seznámit se s klíčovými aspekty pro vedení firem procesem změn, prohlídku výroby a kanceláří zaměřenou na pozorování a zpětnou vazbu. Díky benchmarku získáte reálný pohled na aplikaci Lean Metodik přímo v našich partnerských firmách. Zažijete interakci s odborníky. Benchmarky jsou CENNÝM MEZNÍKEM na cestě k Lean. Pomohou srovnat, motivovat, přizpůsobit strategii k dosažení lepších výsledků.

JAK EXKURZE/BENCHMARK PROBÍHÁ?

Jednodenní akce začíná seznámením se s benchmark firmou, její historií, produkty, výrobním systémem, systémem trvalého zlepšování i vizemi do budoucna. Dále odborníci z jednotlivých oddělení PREZENTUJÍ SVÉ ZKUŠENOSTI, poznatky a realizace nejlepších řešení v oblasti Lean Managementu. SDÍLENÍ pokračuje také v průběhu prohlídky výrobního provozu. Závěr je věnován DOTAZŮM, DISKUZI a také zpětné vazbě pro navštívenou firmu, která benchmark nabízí.


KALENDÁŘ BENCHMARKŮ

Bez uvedeného data
TERMÍNNÁZEV KURZUMÍSTOCENA

REFERENCE k sekci BENCHMARK


NAŠE PRODUKTY

Naše produkty jsou TRÉNINKY a KOUČINKY manažerů ke zvýšení jejich výkonnosti a efektivity pomocí experimentů, prozírání, opuštění komfortní zóny. Založeno na vzájemném respektu a partnerství. PRINCIPEM je eliminace plýtvání v procesech a zvyšování výkonnosti mozku, rozvoj jeho kreativity. Naším posláním je řídit a podporovat pozitivní změnu kultury firem.
PORADENSTVÍ & KOUČOVÁNÍ

PORADENSTVÍ & KOUČOVÁNÍ

Naučte se SNIŽOVAT zmetkovitost a náklady, ZVYŠOVAT efektivitu a produktivitu. KOUČINKEM zajistíme udržitelnost změn.
Více informací
LEAN ACADEMY

LEAN ACADEMY

Naučte se PŘEMÝŠLET štíhle a zlepšete svoji práci. Lean Academy je vícestupňové studium určeno osobám pověřeným implementací a používáním Lean metod.
Více informací
BENCHMARKY

BENCHMARKY

Benchmarky úspěšných LEAN IMPLEMENTECÍ ve firmách našich partnerů.
Více informací
Lean Kongres

Lean Kongres

Lean Kongres pořádán společností Bauer Lean Leadership od roku 2004 přináší NOVÁ TÉMATA zájemcům o zlepšení firemních procesů v souladu s filozofií neustálého zlepšování.
Více informací
LEAN AUTOMATIZACE

LEAN AUTOMATIZACE

Podporujeme naše partnery při implementaci prvků PRŮMYSLU 4.0. Zejména implementace KOBOTŮ a RPA BOTŮ jako náhrady manuální i kancelářské stereotypní práce.
Více informací
KNIHY

KNIHY

Naše know-how a případy implementace POPISUJEME V KNIHÁCH zaměřených na: change management, kaizen, lea/štíhlý management, rozvoj lidských zdrojů, kulturu firmy, management změn, motivaci
Více informací
Základní údaje
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
X