CONSULTING & COACHING

Jak vybrat mezi koučinkem a konzultacemi?

Řekněme, že se učíte jezdit na kole. Konzultant bude jezdit na kole za vás a současně napíše manuál „jak jezdit na kole“. Kouč vás bude při jízdě bok po boku doprovázet, povede vás tímto procesem, dokud nebudete přesvědčeni, že zvládnete řídit samostatně.

Vědět, kdy se využít služeb kouče, nebo konzultanta může mít zásadní význam pro úspěch řešení a dosažení kýženého výsledku. Najděte konzultanta, když potřebujete odborníka, který vás může naučit proces nebo metodu. Najděte kouče, chcete-li objevit svůj potenciál.

Jak měníme firemní kulturu?

Měníme firemní klima tím, že měníme lidi.

Naši konzultanti pracují s firmami, v oblasti implementace formou koučinku na překonání fáze doporučení a pilotního projektu, abychom dosáhli dlouhodobého zlepšení a měřitelných výsledků.

POUŽÍVANÉ METODY

Pomáháme klientům vytvářet holistický pohled na organizaci, a to jak před, tak po transformaci.
 • Základy Lean
 • 5S
 • Problem Solving
 • Standardizace
 • Organizace práce – pracovní návody
 • Interní a externí logistika
 • Supply Chain Management
 • SMED
 • Ergonomie
 • Denní Kaizen
 • Autonomní údržba
 • Total Quality Management
 • Plánování výroby – Levelling
 • Lean Office
 • Value Stream Mapping
 • Management of Polyvalency
 • Ergomotivity
 • Plánovaná údržba
 • Řízení projektů změny kultury
 • Lean Development
 • Lean Coaching
 • Optimalizace využití času
 • Projektový management
 • Hoshin Kanri – strategický leadership

BLC MODEL ZMĚNY FIREMNÍ KULTURY

Náš osvědčený postup vstupní analýzy a modelu změny firemní kultury umožňuje našim klientům úspěšně zakomponovat svou vizi a strategii do úspěšného řešení.

blc_culture model.jpg


Kalendář Consulting & Coaching

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500