PORADENSTVÍ & KOUČOVÁNÍ

⫸ Oslovuje vás zlepšování a redesign procesů ? ⫸ Přistupujete ke změnám ve firmách celostně (holisticky) ? ⫸ Zvažujete jak TECHNICKOU STRÁNKU PROCESU, tak i LIDSKÉ FAKTORY (řízení lidských zdrojů, vedení lidí, náplně pracovních pozic, kulturu organizace) ?

JAKOU STRATEGII ZAVÁDĚNÍ ZMĚN SI ZVOLÍTE VY ?

► Budete zvažovat kritické faktory úspěchu změn ve vaší firmě ?

 • zjištění a efektivní komunikace potřeby změny 
 • kapacitu organizace absorbovat změnu
 • odhodlání vrcholového managementu
 • přirozený leadership podpořený koučovacím přístupem
 • vnímání efektivity procesů a využívání času


► Jak budete komunikovat změny zaměstnancům napříč firmou ?

Jak propojíte procesní cíle s vizí a strategií podniku (snížení nákladů, času, zvýšení kvality a zvýšení tržního podílu) ?

► Jak budete vybírat procesy pro identifikaci nehodnotvorných aktivit a slabých míst ?

► Jste připraveni vyhodnotit vhodné příležitosti pro digitalizaci a automatizaci procesu ? 

I tyto otázky jsou součástí naší analýzy pro identifikaci potřeb změny !  

NASTAVENÍ PROJEKTU DLE ANALÝZY POTŘEB

► Pro úspěšné plánování projektu postupujeme krok po kroku:

 1. VIZE A NASTAVENÍ CÍLŮ

 2. IDENTIFIKACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

 3. POROZUMĚNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ

 4. PŘÍLEŽITOSTI PRO DIGITALIZACI A AUTOMATIZACI

 5. PROTOTYPOVÁNÍ PROCESŮ  PILOTNÍ PROJEKTY

 6. IMPLEMENTACE

► Co dál s námi prožijete? 

 • podpora a příklad managementu, jasná a srozumitelná vize
 • kultura neobviňování a analýzy příčin odchylek dosahování cílů
 • využití projektového řízení A3/PDCA
 • stanovení „stretch“ cílů
 • vyhledávání příležitostí automatizace

 


Jak měníme firemní kulturu?

Měníme firemní klima tím, že měníme pracovní rutiny lidí.

PROPOJUJEME FIREMNÍ HODNOTY  S KONKRÉTNÍMI PROŽITKY

Naši konzultanti při zavádnění změn pracují formou PROŽITKOVÝCH WORKSHOPŮ A KOUČINKU při překonávání fáze pilotního projektu na cestě k měřitelným výsledkům a dlouhodobým zlepšením.

SLOVA HÝBOU, PŘÍKLADY TÁHNOU !

V současné krizi nabízíme individuální lean coaching a model krizového řízení firmy  zejména cash flow.


BLL MODEL ZMĚNY FIREMNÍ KULTURY

Náš osvědčený postup ZAVÁDĚNÍ ZMĚN umožňuje našim klientům V 7 KROCÍCH zakomponovat vizi a strategii firmy do každodenních pracovních rutin a dosáhnout prokazatelného růstu firemní produktivity.

obrázek-modelu_4.jpg

 

Naše poradenství se opírá o zkušenosti z  440 KOMPLEXNÍCH PROJEKTŮ ZMĚNY FIREMNÍ KULTURYy, které jsme realizovali v posledních 15 letech.

Většina těchto firem se stalo dlouhodobými partnery, a proto můžeme zorganizovat exkurzi/benchmark
s cílem seznámení se s příběhem změny firemní kultury z hašení požárů na propracovaný systém řízení.

 1. První krok dle schématu je zahájení projekt ANALÝZOU a OPTIMALIZACÍ vybraného procesu pomocí ABC analýzy sortimentu s cílem vybrat typický výrobek (rodinu) a ten analyzovat metodou definování přidávání hodnoty a eliminací plýtvání. Navrhnout opatření a dlouhodobé projekty k dosažení cílového stavu > optimalizovaného procesu.
 2. Druhý krok je STARTOVACÍ workshop top managementu. V úvodu spolupráce je třeba sjednotit znalosti, pohledy, názory top managementu. Zapojit členy managementu do plánu změn. Motivovat, prozřít a ujasnit budoucí role v týmech.

  Výstupem startovacího workshopu je dlouhodobý plán implementace nástrojů lean, zodpovědnosti, návaznost na vizi a strategii firmy a ustavení Řídícího Výboru změny kultury včetně náplně schůzek a frekvence fungování. Cílem ŘV je vytvářet podmínky, koordinovat a kontrolovat plnění dlouhodobého plánu.
 3. Třetí krok je STARTOVACÍ seminář středního managementu, mistrů a předáků. Cílem je zopakovat nebo naučit základní nástroje lean a optimalizovat Shopfloor management, používání PDCA a zahájit přípravu a realizaci workshopů navazujících na dlouhodobý plán.
 4. Zavádění KOUČINKU ve čtvrtém kroku všech nebo vybraných manažerů (pilot) ke změně jejich stylu z HAŠENÍ POŽÁRŮ k PREVENCI vzniku problémů a odchylek je čtvrtým krokem. Zejména se zaměřujeme na optimalizaci jejich pracovního času a používání A3/PDCA v denní rutině.
 5. Cílem páté části koučinku je spojit metody lean leadershipu, zejména delegování a koučinku manažerů do KOUČOVACÍ KASKÁDY.
 6. Šestým krokem, který zajistí hlubokou znalost lean metod budoucích FIREMNÍCH LEAN EXPERTŮ v Lean Academy, získat přehled o projektech implementace lean v pokročilých firmách a vyměňovat si navzájem zkušenosti z aplikací
 7. Nabourat paradigma „nejde to, nepotřebujeme“ je zajištěno sedmým krokem formou BENCHMARKOVÉ NÁVŠTĚVY VE FIRMÁCH s vyspělou LEAN KULTUROU. 

Součástí výše popsaných kroků je příprava a realizace workshopů a A3 projektů s měřitelnými cíli: například snížení zmetkovitosti vybrané reference během 6 měsíců na polovinu.

 

Pomáháme naplnit Vize, Sny a  posilovat Vůli


Jdeme vstříc touze ke změně/růstu top managementu a vlastníka.
Je statisticky doloženo, že více než polovina projektů změny skončila spíše neúspěšně než úspěšně.  Zkušený konzultant zná příčiny selhání a vhodnou intervencí zvýší pravděpodobnost úspěchu řízení změn.

Některé příběhy projektů změny firemní kultury ke stažení v referencích.

Pro rozvoj Lean talentů organizujeme vzdělávací série seminářů LEAN ACADEMY BENCHMARKOVÉ NÁVŠTĚVY VE FIRMÁCH.

POUŽÍVANÉ METODY

Pomáháme klientům vytvářet holistický pohled na organizaci, a to jak před, tak po transformaci.
 • Základy Lean -  MUDA, MURA, MURI, 7 druhů plýtvání
 • 5S
 • Problem Solving
 • Standardizace
 • Organizace práce – pracovní návody
 • Interní a externí logistika
 • Supply Chain Management
 • SMED
 • Ergonomie
 • Denní Kaizen
 • Autonomní údržba
 • Total Quality Management
 • Plánování výroby – Levelling
 • Lean Office
 • Value Stream Mapping
 • Management of Polyvalency
 • Ergomotivity
 • Plánovaná údržba
 • Řízení projektů změny kultury
 • Lean Development
 • Lean Coaching
 • Optimalizace využití času
 • Projektový management
 • Hoshin Kanri – strategický leadership

VYBRANÉ REFERENCE

Základní údaje
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
X