PORADENSTVÍ & KOUČOVÁNÍ

⫸ Oslovuje vás zlepšování a redesign procesů ? ⫸ Přistupujete ke změnám ve firmách celostně (holisticky) ? ⫸ Zvažujete jak TECHNICKOU STRÁNKU PROCESU, tak i LIDSKÉ FAKTORY (řízení lidských zdrojů, vedení lidí, náplně pracovních pozic, kulturu organizace) ?


Jakou strategii zavádění změn si zvolíte Vy ?

► Budete zvažovat čtyři kritické faktory úspěchu změn ve vaší firmě ?

 • rovnostářké vedení (leadership)
 • spolupracující pracovní prostředí
 • odhodlání vrcholového managementu
 • projektově měnit manažerské systémy a procesy

► Jak budete komunikovat změny zaměstnancům napříč firmou ?

Jak propojíte procesní cíle s vizí a strategií podniku (snížení nákladů, času, zvýšení kvality a zvýšení tržního podílu) ?

► Jak budete vybírat procesy pro identifikaci nehodnotvorných aktivit a slabých míst ?

► Jste připraveni vyhodnotit vhodné příležitosti pro digitalizaci a automatizaci procesu ? 


I tyto otázky jsou součástí naší analýzy pro identifikaci potřeb změny !

► Pro úspěšné nastavení a plánování projektu postupujeme krok po kroku:

 1. VIZE A NASTAVENÍ CÍLŮ
 2. IDENTIFIKACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ
 3. POROZUMĚNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ
 4. PŘÍLEŽITOSTI PRO DIGITALIZACI A AUTOMATIZACI
 5. PROTOTYPOVÁNÍ PROCESŮ - PILOTNÍ PROJEKTY
 6. IMPLEMENTACE

Jak měníme firemní kulturu?

Měníme firemní klima tím, že měníme lidi.

PROPOJUJEME FIREMNÍ HODNOTY  S KONKRÉTNÍMI PROŽITKY

Naši konzultanti pracují s firmami, v oblasti implementace formou koučinku na překonání fáze doporučení a pilotního projektu, abychom dosáhli dlouhodobého zlepšení a měřitelných výsledků.

SLOVA HÝBOU, PŘÍKLADY TÁHNOU

POUŽÍVANÉ METODY

Pomáháme klientům vytvářet holistický pohled na organizaci, a to jak před, tak po transformaci.
 • Základy Lean
 • 5S
 • Problem Solving
 • Standardizace
 • Organizace práce – pracovní návody
 • Interní a externí logistika
 • Supply Chain Management
 • SMED
 • Ergonomie
 • Denní Kaizen
 • Autonomní údržba
 • Total Quality Management
 • Plánování výroby – Levelling
 • Lean Office
 • Value Stream Mapping
 • Management of Polyvalency
 • Ergomotivity
 • Plánovaná údržba
 • Řízení projektů změny kultury
 • Lean Development
 • Lean Coaching
 • Optimalizace využití času
 • Projektový management
 • Hoshin Kanri – strategický leadership

BLC MODEL ZMĚNY FIREMNÍ KULTURY

Náš osvědčený postup vstupní analýzy a modelu změny firemní kultury umožňuje našim klientům úspěšně zakomponovat svou vizi a strategii do úspěšného řešení.

blc_culture model.jpg


Kalendář Poradenství

Bez uvedeného data
TERMÍNNÁZEV KURZUMÍSTOCENA
Není uvedenoSÉRIE SEMINÁŘŮ - TPM AKADEMIE předpokládaný startFraenkische CZ, Okříšky29 000 Kč bez DPHPřihlásit

REFERENCE

Základní údaje
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
X