Koučink je prostředek jak pomocí skutečné vědy dosáhneme změny chování. „Mastering the art of Change)“

Na úvod víte co je to:

„Advice monster“?

„Masterclass“ otázky ?

Paradox choice

Tři strategie koučinku ?

Tři způsoby jak být neefektivní ?

Proč je při rozhovoru délka ticha měřítkem úspěchu ?

Jaké jsou „Neurogical drivers“ trvalé změny?

A mnoho dalších aspektů efektivního koučinku.

Každý ví, že leaders a manažeři potřebují koučovat jejich lidi. Mým cílem je ne odradit, ale povzbudit ty, kteří chtějí s koučinkem začít nebo začali a jsou zklamáni z výsledného efektu. Pro ty, kteří v čase vymezeném koučinku prochází úkol se svým podřízeným. Poskytnout jim několik průlomových otázek, jejichž aplikací docílí efektivního koučinku.

Možná to na Vás působí výše uvedené dotazy až příliš náročně tak je to Ok. Jsou to některé z atributů nazval bych Coaching advanced, pro první pokusy je nepotřebujete znát a používat, praktický koučink je jednoduchý:

Kladení otázek, naslouchání, inspirace příklady, poskytování feedbacku.

Smyslem tohoto pojednání je sdílet mnohaleté zkušenosti z koučinku manažerů a tím myslím manažery od předáků nahoru až po plant manažera nebo aktivního vlastníka a vyvarovat se chyb.

Pro manažery, kteří zatím nekoučovali nebo si myslí, že koučují uvádím příklad úvodních otázek zaměřených na rozvoj koučovaného a jeho výkonnost:

Otázka na úvod s cílem poznat koučovaného:

 1. Otázky zaměřené na vizi a rozvoj: Kde chcete být za 3 roky – profesně
 2. Otázky zaměřené na využívání času Jak trávíte čas ve firmě, kolik času trávíte na poradách, kolik je standardních, kolik dostáváte mailů a co Vás rozvíjí ?

Průlomové otázky efektivního koučinku

Start koučinku:

 1. O čem přemýšlíte ?
 2. A o čem ještě? Vidíte, že stačí tři slova pro kruciální otázku. Použijte je opakovaně až si jste jisti, jaký je zásadní problém. Je to nejrychlejší a nejsnadnější způsob jak rozkrýt současnou situaci a vytvořit nové příležitosti.

Cílené dotazování:

 1. Co je skutečná výzva pro Vás ?
 2. Co skutečně chcete ?
 3. Jak Vám můžu pomoci ?
 4. Jestliže chcete toto, co odmítnete, odložíte, zrušíte ? Ano je nic bez Ne, které dává hranice a formu
 5. Co bylo pro Vás nejužitečnější ?

Poznámky:

Každá ze sedmi témat otázek otevírá téma, které může být předmětem jednoho koučovacího mítinku. Výše uvedené otázky navozují atmosféru přemýšlení a detailnějších otázek a diskusí. Jsou to milníky na cestě ke změně zvyku a vytvoření nového. Zdržte se ale poskytování řešení: „Myslím, že bych věděl jak, ale chci slyšet návrh napřed od Vás“.

Několik rad a principů:

Nancy Wilard: „Odpovědi jsou uzavřené místnosti a otázky jsou otevřené dveře, které Vás zvou vstoupit“.

Vanessa Redgrave: „Klást správné otázky je cesta k nalezení správných odpovědí“.

Samuel Beckett: Go on failing. Go on. Only next time try to fail better.

Vyvarujte se:

Edna Milay: “Please give me some good advice. I promise not to follow it”.

Pro vaši informaci:

Váhově činí mozek 2% vašeho těla, při přemýšlení nad řešeními spotřebuje 20% vaší energie.

Závěrem bych shrnul a podtrhl, že jsem Vám nabídl 7 otázek vedoucích k efektivnímu koučinku a úspěšnému prolomení výchozího zvyku.

Pro informaci přehled nástrojů koučinku zaměřených víc do hloubky, každá z nich má svůj účel a metodiku, benefit:

Při zahájení koučinku

 1. Audit 360
 2. Audit leadership
 3. Covey quadrants audit
 4. Total Change Management Audit
 5. Analýza přidávání hodnoty
 6. Stínování

Při implementaci a dosahování změny:

 1. Otázky s neurologickým efektem – neurogical drivers
 2. Leader Standard Work - rutiny
 3. A3 projekty
 4. Mítink vize týmu
 5. Dohody o příštích akcích koučovaného
 6. KATA koučink projektů
 7. Inspirace – servis metodik managementu
 8. Feedback

Další články


Detail článku

Cesta k digitálnímu podniku – mýty, rizika a řešení

Jak se vyhnout digitální Mudě – nové formě plýtvání spojené se zaváděním prvků Industry 4.0
Detail článku

Detail článku

ZKUSILI JSTE seberozvoj a zvyšování produktivity LEAN KOUČINKEM?

Přemýšleli jste nad efektivitou online kurzů? A jak proměnit znalosti v dovednosti a podpořit jejich rozvoj?
Detail článku