Cíl semináře

Odměňujete hasičské zásahy/firefighting? Nebo ceníte/podporujete preventivní kroky s cílem eskalovaným problémům předcházet?

Přínosy:
Zvýšení zdravé sebedůvěry. Bez ohledu na to, kde pracujete nebo jaké máte povolání, schopnost řešit problémy zvýší vaše odhodlání a důvěru v řešitelnost a v systematické předcházení problémů což v důsledku pomáhá jednotlivcům a organizacím překonat nebezpečné výzvy.

Cíle semináře:
Získat teoretický základ pro práci v týmu s různými typy problémů – PDCA, A3 report
Praktickou aplikací rozšířit a prohloubit dovednosti využívané při řešení problémů
Provést analýzu vybraných nevyřešených problémů partnerské společnosti ve firemním provozu a navrhnout opatření
Prezentovat postup analýzy a navrhnutá opatření zástupci managementu a získat zpětnou vazbu
Odnést si zkušenost s vyplněním PDCA a A3 reportu
Ujasnit si role ve zlepšovatelském týmu a předejít tak komunikačním šumům ve vlastním zaměstnání
Pochopit význam testování zavedených opatření a vyhnout se tak opakování problémů
Získat povědomí o významu efektivity řešení problémů
Získat povědomí o rozsahu dovedností úspěšných řešitelů problémů
Pochopit význam standardizace pro udržitelnost změn ve firmě

Cílová skupina

CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci výroby | technologie | procesní inženýři | specialisti neustálého zlepšování | mistři | předáci | střední i vyšší management

Cena semináře zahrnuje: organizaci v partnerské firmě, náklady na lektora, školící materiály v tištěné i elektronické podobě, občerstvení včetně obědů

Velikost skupiny: Maximálně 12 studentů


PŘÍHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Pro registraci a dotazy michalbauer@bauerlean.com

Máte zájem o náš seminář?

Základní údaje
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
X