Případová studie – Na cestě k Lean kultuře

Jste společností, kde se management zavázal ke štíhlosti. Školení probíhá. Existuje jádro zkušených odborníků, kteří vedou organizaci. Každodenní provoz však zůstává takový, jaký byl – hašení požárů, příliš mnoho schůzek, příliš mnoho práce – nezbývá čas si práci zjednodušit a zaměřit se na to podstatné. Lean je práce navíc. Projekt zlepšování zpracován výjimečně, a to pod nepříjemným tlakem/doma.
Pokud vám některé z těchto tvrzení zní povědomě, najděte si čas a jděte pozorovat, co dělá střední management ve vašem podniku. Věříme, že když budete pozorovat, co dělají střední manažeři, najdete klíč k další úrovni cesty ke štíhlosti.

Níže uvádíme výsledek nedávného Lean tréninku středního managementu s CÍLEM praktické aplikace:

  • Lean komunikace
  • Lean metodiky: hledání a popis plýtvání, 5S, Ergonomie, optimalizace SMED, strukturované řešení plýtvání, Line balancing, optimalizace stávajícího Shop Floor Managementu, návrh efektivní pracovní rutiny a její aplikace, návrh tématu zlepšovatelského projektu, zpracování A3 projekt
  • Úspora nejméně 100.000 Kč/účastník/rok
  • 15 účastníků tréninku

Přikládáme foto ze závěrečného dne – vyhodnocení splnění cíle Lean tréningu a návazné kroky.


Celkové předpokládané úspory za všechny projekty 15členného týmu činí 7.600.343 Kč/rok.

Případová studie FRE 1.jpg

Případová studie FRE 3.jpg

Případová studie FRE 2.jpg