Ing. Gabriela Kopřivová
Konzultant a Lektor

Ing. Gabriela Kopřivová

...????

???


Profesní vývoj

 • 2018
  Konzultant, Bauer Lean Consulting
 • 2017 – 2018
  Konzultant, Kaizen Institute CZ
 • 2017
  Partner konzultant Kaizen Institute Western Europe
 • 2011 – 2015
  Production leader, GE Aviation

Vzdělání/ tréninky

 • 2017
  Kaizen Manažer, Kaizen College, Kaizen Institute
 • 2015
  Projektový manažment, Green Belt, GE Education
 • 2014
  BELS Building Essential Leadership skills, GE Education
 • 2011
  Inženýrské studium, Fakulta Podnikového manažmentu, Katedra manažmentu výroby a logistiky, Ekonomická Univerzita v Bratislavě


Vybrané profesní výsledky

 • 2016 – 2018 
  Řízení projektu vzdělávacího programu Lean Academy
  Organizace mezinárodního Kaizen Kongresu
  Lektor / školitel LA – Interní logistika, Daily Kaizen, VSM
  Procesní podpora projektu změny kultury a zavedení SFM Maier CZ
  Participace na projektu optimalizace logistiky Fraenkische CZ
 • 2011 - 2015
  Řízení projektu Teaming – self direct work structure, GE Aviation Czech
  Součást projektu Building one GEAC team culture, GE Aviation Czech