Cíl semináře

  • Získat teoretický základ pro práci s různými typy problémů v týmu – PDCA, A3 report
  • Praktickou aplikací rozšířit a prohloubit dovednosti využívané při řešení problémů
  • Provést analýzu vybraných nevyřešených problémů partnerské společnosti ve firemním provozu a navrhnout opatření
  • Prezentovat postup analýzy a navrhnutá opatření zástupci managementu a získat zpětnou vazbu
  • Odnést si zkušenost s vyplněním PDCA a A3 reportu
  • Ujasnit si role ve zlepšovatelském týmu a předejít tak komunikačním šumům ve vlastním zaměstnání
  • Pochopit význam testování zavedených opatření a vyhnout se tak opakování problémů
  • Získat povědomí o významu efektivity řešení problémů
  • Získat povědomí o rozsahu dovedností úspěšných řešitelů problémů
  • Pochopit význam standardizace pro udržitelnost změn ve firmě

Cílová skupina

CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci výroby | technologie | procesní inženýři | specialisti neustálého zlepšování | mistři | předáci | střední i vyšší management

Cena semináře zahrnuje: organizaci v partnerské firmě, náklady na lektora, školící materiály v tištěné i elektronické podobě, občerstvení včetně obědů

Velikost skupiny: Maximálně 12 studentů

Máte zájem o náš seminář?

Základní údaje
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
X