Cíl semináře

PRVNÍ DEN → ŘÍZENÍ MAZÁNÍ

Hlavním úkolem specialistů v oblasti správy maziv je (pokud jde o mazání) zajistit, aby spolehlivost mazání strojů a zařízení byla optimalizována při co nejnižších provozních nákladech, což lze dosáhnout zvýšením efektivity v managementu mazání a tím zajištění produktivity strojů a zařízení (dostupnost a spolehlivost).


Cíle semináře Řízení mazání: 

 • seznámit se s 6. kroky systému Řízeného mazání
 • dávkování oleje a maziv
 • zdokonalení systému doplňování maziva
 • zabránění zhoršující se kvalitě (jakosti) maziv 
 • odstranění netěsností a nechtěných úniků (kdy se to vyplatí) 
 • klíčové body pravidelné kontroly


DRUHÝ DEN 
→ ŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Specifickou oblastí v údržbě je řízení zásob náhradních dílů a ostatních materiálů potřebných pro realizaci procesu údržby na výrobních zařízeních.

V některých odvětvích (energetika, strojírenství, chemie, ocelářství) mohou firemní zásoby náhradních dílů čítat desetitisíce různých položek v hodnotě řádu stovek miliónů korun. Je proto zřejmé, že efektivní řízení zásob náhradních dílů může firmám přinést nezanedbatelné úspory provozních nákladů.


Cíle semináře Řízení náhradních dílů:

 • inspirovat se, jak řídit proces náhradních dílů
 • ujasnit si 7. kroků řízení ND 
 • roztřídění ND – 5S
 • zavedení metody řízení a evidence spotřeby ND 
 • množství ND podle kritického stavu a použití

HHHH

Přidaná hodnota, kterou si ze semináře odnesete jsou odpovědi na následující otázky:

 1. Jak snížit náklady na maziva a ND?
 2. Jak zavést 5S ve skladě maziv a ND?
 3. Jak lépe plánovat a spotřebovávat maziva a ND?


TPM1.jpg

 

Základní údaje
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
X