Tento seminář je součástí studia Lean JUNIOR se začátkem v květnu 2021

Cíle semináře Týmové řešení problémů
▶ Získat teoretický základ pro práci v týmu s různými typy problémů – PDCA, A3 report
▶ Praktickou aplikací rozšířit a prohloubit dovednosti využívané při řešení problémů
▶ Provést analýzu vybraných nevyřešených problémů partnerské společnosti ve firemním provozu a navrhnout opatření
▶ Prezentovat postup analýzy a navrhnutá opatření zástupci managementu a získat zpětnou vazbu
▶ Odnést si zkušenost s vyplněním PDCA a A3 reportu
▶ Ujasnit si role ve zlepšovatelském týmu a předejít tak komunikačním šumům ve vlastním zaměstnání
▶ Pochopit význam testování zavedených opatření a vyhnout se tak opakování problémů
▶ Získat povědomí o významu efektivity řešení problémů
▶ Získat povědomí o rozsahu dovedností úspěšných řešitelů problémů
▶ Pochopit význam standardizace pro udržitelnost změn ve firmě

Přínosy:
Zvýšení zdravé sebedůvěry.
Bez ohledu na to, kde pracujete nebo jaké máte povolání, schopnost řešit problémy zvýší vaše odhodlání a důvěru v řešitelnost a v systematické předcházení problémů což v důsledku pomáhá jednotlivcům a organizacím překonat nebezpečné výzvy.

Představení LA formou videa zde. 

Více informací k Lean Academy zde.

Více informací k semináři Týmové řešení problémů zde.

Přihlaste své Lean Talenty již dnes!

Pro registraci a dotazy michalbauer@bauerlean.com.