TPM Akademie je zaměřena na tok hodnoty v procesech, které provádí systém štíhlé údržby.

Praktické semináře navržené pro VEDOUCÍ ÚDRŽBY, INTERNÍ LEAN EXPERTY, VÝROBNÍ ŘEDITELE a PŘEDNÍ ÚDRŽBÁŘE zaměřené na účinnost údržby při snižování poruchovosti strojů, která vytváří nutné podmínky celému výrobnímu systému při jeho orientaci na zákazníka.

Zapojení zaměstnanců do zavádění a zlepšování systému štíhlé údržby od počátku přináší nápady, motivaci a souznění se změnami.

 

PŘIDANÁ HODNOTA, kterou si ze semináře odnesete jsou odpovědi na následující otázky:

  1. Jak snížit poruchovost a prostojovost strojů a zařízení?
  2. Jak zvýšit produktivitu výroby?
  3. Jak zefektivnit výkon údržby a zkrátit časy doby oprav?
  4. Jak nížit náklady na údržbu?
  5. Jak více zapojit obsluhy strojů do výkonu autonomní údržby?
  6. Jak lépe plánovat údržby a opravy?
  7. Jak více rozvíjet a zvyšovat profesní dovednosti pracovníků údržby?

Rádi Vám zodpovíme dotazy a vysvětlíme podrobnosti.

Přihlaste své Lean Talenty již dnes!