Mimo jiné to byla nejlepší příprava na potenciální krize. Kdo pilně na tom pracoval má velkou naději přežít déle než konkurence.

Nicméně ta současná snese srovnání snad jen s druhou světovou válkou vyjma bombardování a miliony mrtvých.

Teď je vše naruby a platí zcela jiné principy a sice krizového managementu. Manažeři, kteří většinou nemají zkušenosti se záchranou firem, protože si v devadesátých letech hráli na pískovišti nejsou podle nás připraveni.

Až na výjimku, kterou jsme potírali a to je permanentní fire figting. A silnou stránkou české a slovenské mentality je záliba v neřízené kreativitě.

Dopady této apokalypsy budou nedozírné.

Nicméně každá krize má nejen poražené, ale i vítěze a přináší break through akce a plnění snů. Jmenuji jen jeden příklad raketa V2 týmu pana Wernera Brauna.

Pro ty co se odhodlají přežít máme nástroj – model firmy pro zkoumání krátkodobého i dlouhodobého vývoje se zahrnutím všech dostupných dat a informací.