Nabízíme majitelům a ředitelům firem

rychlou pomoc k překonání současné krize

implementací našeho osvědčeného systému zprůhlednění a řízení firmy.

 

Proces implementace: 

  1. Dvoudenní audit diagnóza současného stavu
  2. Workshop s majiteli a klíčovými manažery a pracovníky, výstupem je vize, strategie, dlouhodobý plán změn
  3. Realizace – předpokládaná horká fáze trvá 90 dnů, během které je instalován nebo optimalizován systém ukazatelů, jejich sledování a vyhodnocování

 

Výsledkem je

  • jasná vize
  • změna myšlení: “Nemůžeme doufat, že vyřešíme naše nejsložitější problémy tím samým myšlením, které je způsobilo.” (Albert Einstein)
  • aktualizovaná a daty podložená strategie příštích tří let
  • business plán příštích 12 měsíců
  • rozpis cílů až na jednotlivá oddělení a pracovníky
  • systém KPI´s ukazatelů měření a dosahování cílů

                      

Klíčová je podpora vlastníků a jasná komunikace jednou týdně se všemi manažery a zaměstnanci

Dochází také k pozitivní motivaci a změně kultury.

 

Miroslav Bauer.jpg
Miroslav Bauer má zkušenosti z cca 45 projektů podpory zdravé kondice firmy a zahájení její cesty k dlouhodobé konkurenceschopnosti.