Ukázka výstupu z koučování formou A3 projektu

A3 projekt 2019 final.JPG


Jak rozvíjíte své lidi při limitech vzdělávání daných koronavirovou krizí? 

Protože koučink je individuální mítink mezi koučovaným a koučem, je možné jej praktikovat při dodržení bezpečnostních opatření i v současné době.

  • Součástí pravidelných koučinků je rozbor současných pracovních rutin koučovaného a analýza činností, které přidávají hodnotu a které ne a opatření k optimalizaci a získání času na řešení velkých problémů metodou A3 včetně analýzy kořenových příčin.
  • Každý takový projekt má stanoven termínovaný cíl, jako například snížení zmetkovitosti jedné významné reference.
  • Při optimalizaci času lze zefektivnit a zkrátit operativní denní řízení a získaný čas 1–2 hodiny využít na vedení nebo podporu projektů s významnými přínosy.
  • Protože koučink trvá cca 1 hodinu, tak doporučujeme využít kouče ke koučování nejlépe 5 koučovaných manažerů postupně jednotlivě v jednom dnu, a tak lze pomocí vhodného výběru koučovaných a tím, že budou aplikovat nově získané dovednosti na své podřízené (KASKÁDOVÝ KOUČINK) postupně pozitivně ovlivnit kulturu firmy.
  • Například dlouhodobě takto spolupracujeme s klientem o cca 800 zaměstnancích, ve které po nějakém čase paralelně běží 93 A3 projektů s celkovým ročním přínosem v řádu milionů EUR.

Agenda koučinkového dne:

  • Úvod, organizace dne v týmu koučovaných
  • Individuální koučinky cca 60 minut jeden

Závěr, feedback s plant manažerem a nadřízenými koučovaných


 

CENA

Cena je 3000 Kč bez DPH/80 minut plus cestovní náklady

Koučink probíhá ve společnosti koučovaných, jednou za tři týdny v době 8:30 - 17:00