15. Mezinárodní LEAN KONGRES
Česká republika

Partnery Kongresu jsou Fraenkische (generální partner), Busch výroba, Faurecia Bakov a Eissmann automotive Bor.

Lean kongres proběhne 24-25.11.2021 v Hotel Zámek Valeč. https://www.hotel-valec.cz/

banner kongres_2021.png

První den 25.11. přednášky a diskuse zejména plant manažerů partnerů.

Témata kongresu:
A. Industry 4.0 a lean
B. Strategický leadership s podporou lean – hoshin kanri

Večerní program prohlídka a raut v pivovaru Dalešice – proslul natáčením filmu Postřižiny.

Druhý den 25.11. exkurze firmy Fraenkische (8 -letá cesta implementace lean) včetně závěrečného vyhodnocení Kongresu

  • Prohlídka výroby a logistiky s doprovodem
  • Ukázka shop Floor Managementu denních standardních porad včetně rozhovoru s mistry
  • Představení systému zapojení zaměstnanců do zlepšování
  • Představení systém lean školení včetně Lean academy
  • Ukázky automatizace a to včetně kancelářských procesů RPA
  • Představení využívání koučinku managementu jako nástroje rozvoje
  • Představení management strategie – hoshin kanri a A3 projekty s využitím Value stream Mapping