Připravili jsme model manažerských procesů řízení, který stahuje data z různých datových souborů včetně Excel souborů a controllingových účetních závěrek, prognóz prodeje, základních výrobních a logistických dat a agreguje je průběžně v kterýkoliv okamžiku k výpočtů vývoje základních firemních ukazatelů a predikcím. To vše v prezentovatelné verzi včetně grafů (PowerBI).

Hlavními přínosy modelu jsou:

 • úspora času na přípravu reportů pro top management a vlastníky
 • rychlé rozpoznání, praktické a racionální posouzení příležitostí
 • prediktivní analýzy ke zvyšování ziskovosti – předvídání budoucího vývoje na základě všech přítomných informačních vstupů
 • snížení rozhodovacího rizika
 • automatizace rozhodovacího procesu
 • podpora digitální transformace firmy – zaměřeno na změnu firemní kultury

Vhodné využití modelu je při přípravě budgetu, měsíčních zpráv a zejména v době krize k přípravě prediktivních scénářů, a to při denním rozhodování a analýzách.

 

Jak probíhá jeho implementace – postup a podmínky

 1. Prezentace demoverze modelu top managementu a IT, controllingu
 2. Představení struktury a výstupů modelu
 3. Instalace nebo využití PowerBI nebo v prvé fázi využití Excelu s makro propojeními

  Instalace Modelu – první fáze:

   „Nakrmit“ model přes Excel nebo jiné datové medium účetními výsledky roku 2019 a roku            2020 a získat průměrný měsíc

  ⫸ Naprogramovat výpočet "plovoucí normy“ variabilních a fixních nákladů

  ⫸ Nastavit predikci vývoje tržeb dle segmentů a zákazníků včetně krycích příspěvků

  ⫸ Nastavit predikci cash flow podle stavu kont, výši úvěru a termínů pravidelných plateb a doby splatnosti

  ⫸ Zpracovat a interně projednat výchozí výstup - kokpit, ladit podle toho propojení se vstupními daty
 4. Doplňovat o další vstupy/informační zdroje jako nákup, Shopfloor management, prediktivní údržba dle potřeby top managementu
 5. Nezávisle na modelu postupně implementovat RPA automatizaci kancelářských procesů s cílem podstatné úspory času pracovníků office a manažerů

Doporučujeme, aby vedoucím projektu implementace byl manažer finančního controllingu a členy týmu zástupci IT oddělení. Postupně se do týmu přidávají další manažeři prodeje, výroby, nákupu atd.

Body 1 – 5 se dají zvládnout během jednoho měsíce, záleží na kapacitě členů implementujícího týmu a komunikované prioritě top managementu.

 

model.PNG