Koncem ledna 2019 proběhla závěrečná zkouška našich Lean Juniorů, kteří započali své studium začátkem minulého roku.

Po absolvování kompletního souboru školení přistoupili studenti ke závěrečné zkoušce. Písemnou zkouškou jsme si prověřili jejich porozumění jednotlivých metodik, schopnost vypočítat např. kanbanové okruhy a ústní zkouškou jsme zjistili správnost postupu implementace lean metodik v jejich společnostech. Závěrem studenti prezentovali jejich projekty, na které dostali v průběhu studia zadání. Kritériem byli: implementace některé nebo kombinaci lean metodik s úsporou minimálně 100.000Kč / ročně, projekt zpracovat formou A3 s náležitostmi výběru cíle, vhodně zvolenou analýzou a aplikovatelnými protiopatřeními.

Zkouška se konala ve firmě Maier CZ, kde studenti této společnosti prezentovali výsledky svých projektů, za účasti zástupců managementu, přímo na jejich pracovišti.

Zkoušku úspěšně složilo 12 studentů, kterým srdečně gratulujeme k jejich úspěchu !

Prezentace projektu stabilizace údržby na Gembě

Prezentace projektu Stabilizace údržby na gembě.jpg