Co je to Lean Selling: Metodika ke zkrácení a zefektivnění prodejního cyklu a k podpoře růst tržeb.

Většina prodejních lídrů se snaží přimět celý svůj prodejní tým k vysokému výkonu dle nejlepších obchodníků. V prodeji se zaměřují na snahu změnit chování prodejce, aby toho bylo dosaženo.

Lean Selling se zaměřuje na definování prodejního procesu, který zajistí konzistentní prodejní výsledky pro produkt.

Lean Selling poskytuje nástroje, které potřebujete k definování a následnému zpřesnění procesu prodeje, podle toho jak se mění podmínky trhu a konkurence. Konečným výsledkem je dosažení předvídatelného prodeje a spokojenosti zákazníků.

Obsah semináře – představení metodik:

1. VSM/VSD (Value Stream Design) marketingových a prodejních procesů
2. A3 metodika optimalizace marketingových a prodejních projektů
3. Měsíční mítink marketingu a prodeje včetně predikce tržeb příštích tří měsíců a predikce celkových tržeb roku 2022 dle tržních segmentů
4. Analýza portfolia výrobků ve formě Bostonské matice
5. Analýza a optimalizace přidávání hodnoty manažerů a pracovníků marketingu a prodeje
6. K výše uvedeným metodikám ukážeme praktické příklady

Jako partner získáte 2 volné vstupy na realizovaný praktický seminář

Co obnáší partnerství:

1. My seminář připravíme a povedem moderováním a prezentací metodiky
2. Partner poskytne pro seminář zasedací místnost s projektorem a flipchartem
3. Partner představí stručně firmu včetně programu implementace lean nebo dosahování excellence
4. Zorganizuje pro účastníky provoz včetně prvků lean, kde se můžeme pohybovat se skupinou 15 osob. Účastníci poskytnou zpětnou vazbu včetně doporučení pro případná opatření ke zvýšení efektivity

Další benefity partnerství:

1. Předem vás navštívíme, zodpovíme dotazy a připravíme trénink
2. Předkládáme vám ke schválení seznam účastníků kurzu
3. Hlídáme předem, aby k vám nepřijela na trénink vaše konkurence
4. Výstupy (data, materiály, fotografie a analýzy) zůstávají vaším majetkem a účastníkům jsou postoupeny po vašem odsouhlasení