Lean JUNIOR začal květen 2021

Lean SENIOR začal červen 2021

LEAN ACADEMY je studijní program zaměřený na:

  1. praktický trénink Lean dovedností pro úspěšné zavádění, nastavování a zlepšovaní štíhlých procesů
  2. 30% teorie 70% praxe
  3. tréninky ve spolupráci s partnerskými firmami – trénink probíhá přímo v provozu
  4. sdílení zkušeností mezi účastníky seminářů
  5. trénování prezentačních dovedností a poskytování zpětné vazby
  6. rozvoj dovedností klíčových pro týmovou práci
  7. vlastní projekt cílený na zlepšení ve vaší firmy

Lean JUNIOR
▶ Má všeobecný přehled o technikách neustálého zlepšování
▶ Umí efektivně řešit problémy a hledat plýtvání v každodenních procesech
▶ Používá základní nástroje štíhlého podniku

Lean SENIOR
▶ Ovládá pokročilé techniky pro zefektivnění procesů
▶ Je schopen vést a pořádat workshopy
▶ Umí koordinovat zlepšovatelské týmy
▶ Efektivně implementuje metodiky pro optimalizaci procesů

Rádi Vám zodpovíme dotazy a vysvětlíme podrobnosti. Představení LA formou videa zde.
Více informací k Lean Academy zde.

Přihlaste své Lean Talenty již dnes!

Pro registraci a dotazy michalbauer@bauerlean.com.