Hodnotový tok je souhrn všech aktivit v procesech, které umožňují transformaci materiálu na zboží, jež má hodnotu pro zákazníka.

Naši klienti se během praktického semináře Value Stream Mapping naučili rozpoznávat, kde v procesu vzniká hodnota pro zákazníka a kde naopak dochází k plýtvání.

Co si klienti prožili?

 • V reálném výrobním provozu provedli mapování současného stavu (Current State Value Stream Map) dvou z pohledu firmy významných výrobních referencí
 • Navrhli hodnotné potenciály ke zlepšení, na základě kterých vznikla mapa budoucího stavu (Future State Value Stream Map)
 • Navržené změny týkající se zlepšení toku materiálu a informací prezentovali zástupcům vedení společnosti a získali zpětnou vazbu na svoje návrhy 

 Přínosy workshopu pro studenty a partnerskou firmu:

 • trénink identifikace plýtvání 
 • trénink identifikace úzkých míst
 • práce v krosfunkčním týmu
 • příprava mapy budoucího stavu

GON_VSM.jpg


Podle knihy Mika Rothera a Johna Shooka „Learning to See“ má mapování hodnotových toků čtyři kroky:

 • Určete rodinu produktů (nebo rodinu procesů)
 • Vytvořte mapu aktuálního stavu
 • Vytvořte mapu budoucího stavu
 • Stanovte plán na zavádění změn

Zdá se to jednoduché, ale v detailech je snadné se ztratit. VSM by měl vaší organizaci pomoci nastavit plán činností, ale bez následných akcí je samotný workshop VSM plýtváním.

Workshop odstartoval dlouhodobý proces implementace lean.

Další akcí byl benchmark do firmy Assa Abloy v Rychnově nad Kněžnou, kde došlo k definitivnímu prolomení mindsetu manažerů Gondella.


Užitečné tipy na to, jak lidem ve vaší organizaci pomoci dosáhnout trvalých změn se můžete dozvědět na některém z našich seminářů v KALENDÁŘI AKCÍ