Koncem února 2019 proběhla exkurze ve firmě Busch Výroba CZ ve městě Liberec. Společnost vyrábí vakuové čerpadla a systémy.

Prohlídka zahrnovala téměř celý výrobní provoz a částečně kanceláře.

Při prohlídce bylo ukázano plánování aktuálního projektu zavedení kolaborativního robota.

Dále bylo představeno: Shop Floor Management, představení tvorby vize, denní rutiny mistra, rozsáhlý a propracovaný Obeya Room.

Na závěr proběhla diskuze zaměřená na zpětnou vazbu, výměnu zkušeností a networking. Této diskuse se kromě managementu účastnili i mistři.

Hlavním přínosem tématických exkurzí je inspirace a výměna zkušeností ze zaváděním změn ve firmách.