Dne 6.8.2020 proběhl první benchmark po nucené pauze. Zúčastnili se zástupci firem: RM Gastro, Busch Výroba, Bosal a Schaltag.

Firma Fraenkische představila postupnou historii změny kultury a implementace leanu od roku 2014 včetně postupně narůstajících benefitů až v řádu milionů EUR ročně.

V současné době v závodě probíhá 95 projektů zlepšování metodikou A3. Metodika A3 znamená realizovat postupně sedm kroků:

  1. Výběr problému
  2. Popis problému
  3. Stanovení cíle
  4. Analýza současného stavu
  5. Definice protiopatření k dosažení cíle
  6. Ověření dosažení cíle
  7. Vyhodnocení a následné kroky

Hlavním předmětem zájmu a tedy diskusí byla témata:

 • Lean Thinking změna myšlení
 • Lean Office štíhlá kancelář
 • Shopfloor management na všech úrovních
 • Zkušenosti s automatizací
 • Překonávání odporu ke změnám
 • Předávání informací
 • Udržitelnost