Minulý týden jsme v Bauer Lean Automation (dále BLA) předali kolaborativní pracoviště automatické výstupní kontroly do firmy Busch Výroba s.r.o. Děláme věci jinak a také možná proto chceme tento moment sdílet s Vámi.

Díky našim metodám použitých na tomto projektu se nám podařilo výrazně usnadnit práci operátorům na vstupu i výstupu oproti původnímu zadání. Zjednodušením samotného kolaborativního pracoviště jsme docílili snížení celkových nákladů na realizaci a zvýšili jeho univerzálnost.

 

I tento zdánlivě malý krok je pro nás v BLA velkým skokem na který hodláme navázat.

 

Souběžně pracujeme na dostatečné konstrukční, výrobní, programátorské a manažerské kapacitě BLA v roce 2020, abychom mohli v krátkém Lead time a za lean nákladů realizovat s našimi partnery projekty a to včetně periferie.

 

V rámci projektů (návrhu a výroby periferií, posouzení bezpečnosti, programování, sestavení, odladění, zaškolení obsluhy,…) jsme otevřeni i pro užší spolupráci na řešení a většímu sdílení zkušeností.

Cílem je předat co nejrozsáhlejší Know-how pro projekt a pro jednoduší přijmutí kobota mezi zaměstnanci.

Zároveň přiměřeně ušetřit kapacitu interních odborníků, ale přitom je zapojit do realizačního týmu.

 

Naše partnery chceme přitom rozvíjet v duchu citátu projekt manažera Busch:

„Víc to bolí, ale hodně jsme se naučili. Je to také naše dítě.“ Václav Kozdeba - Busch Výroba s.r.o.

K zahájení spolupráce a jako první krok nabídneme potenciálním partnerům tzv. Quick scan, tedy jednodenní prohlídku výroby a logistiky a sice jimi vytipovaných pracovišť nebo celých linek k projektům automation. Případně i najít další vhodné aplikace.