15. LEAN KONGRES

Foto Kongres 2021.jpg

Ve dnech 24. a 25.11. se uskutečnil i přes restrikce 15. Lean kongres na hotelu a zámku Valeč a druhý den ve firmě Fraenkische.

Nebylo to opravdu lehké rozhodnutí.

Z přihlášených účastníků mohla přijet jen asi polovina z důvodu neočkování nebo zákazu služebních cest.

Nicméně o to detailnější byly debaty jak s přednášejícími tak i mezi účastníky a to i večer během skvělé atmosféry v restauraci pivovaru Dalešice.

Témata kongresu byly Industry 4.0 a lean a Strategický leadership s podporou lean – hoshin kanri.